Geschiedenis

Er was eens….
Zo beginnen de meeste sprookjes. Ook toen het idee werd geboren om een eigen Club voor de Griffons Vendéens op te richten leek dat allemaal een sprookje te zijn, zowel in positieve als in negatieve zin. Aan de ene kant de positievelingen die een eigen rasvereniging helemaal zagen zitten. Aan de andere kant de doemdenkers die riepen: dat lukt jullie nooit, er zijn op kynologisch gebied zoveel drempels… dream on!

Het initiatief om de Club du Griffon Vendéen des Pàys-Bas op te richten werd genomen door Gerard en Thelma VIas samen met Wim van der Spek. Het kostte hen heel wat overleg, gebel en een hoop tijd, maar op 17 maart 1985 was het dan eindelijk zover en werd de oprichtingsvergadering gehouden, waarbij het minimaal aantal leden van 50 (noodzakelijk om een vereniging op te richten) ruimschoots gehaald werd. Op deze
oprichtingsvergadering werd het eerste bestuur gekozen, onder voorzitterschap van de heer W. van der Spek. Onze vereniging heette vanaf dat moment: ‘Club du Griffon Vendéen des Pays-Bas i.o.’ (i.o.= in oprichting). Het zou echter bijna 3 jaar duren voordat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland onze rasvereniging de status van ‘voorlopige erkenning voor 5 jaar’ zou verlenen.

Op 11 februari 1988 kwam het heuglijke nieuws van de Raad van Beheer dat onze vereniging toestemming had gekregen gedurende een periode van 5 jaar te fungeren als rasvereniging voor de Griffon Vendéen. Een voorlopige erkenning dus.

 

De eerste Vendéen dag in 1985

Het sprookje leek uit te gaan komen. Fase 1 was achter de rug, volgens ons het moeilijkste en we waren in ieder geval op de goede weg. Daar de club steeds groter groeide en het aantal activiteiten door de voorlopige erkenning uitgebreid kon worden, werd in 1988 eveneens het bestuur met 2 bestuursleden uitgebreid, tot een totaal van 7. Op 2 oktober 1988 werd de eerste clubmatch georganiseerd, waar alle vier de Griffon Vendéenrassen present waren. Keurmeester op deze dag was de heer Renaud Buche uit Frankrijk.

Onder voorzitterschap van de heer J. Pijpers werd vanaf 1990 een nieuwe periode ingeluid. Het clubblad werd steeds dikker, het ledental groeide door tot 200, de clubaktivitei- ten werden steeds omvangrijker, shows in binnen- en buitenland werden druk bezocht en de Bassets Griffons Vendéens kregen meer en meer bekendheid. Ook op het gebied van de jacht namen de activiteiten toe.

Eindelijk kwam op 3 juli 1993 het verlossende woord van de Raad van Beheer dat onze vereniging de status was toegewezen om als de officiële rasvereniging te fungeren voor de Griffon Vendéen-rassen. MISSIE VOLBRACHT!
 Nu kon het echte werk beginnen. Allereerst werd in 1994 de eerste Kampioenschapsclubmatch gehouden voor beide rassen met als keurmeesters 2 rasspecialisten uit Frankrijk, te weten Mr. Renaud Buche en Mr. Jacques Médard Ringuet. Het aantal ingeschreven honden was niet mis: 35 Grands en maar liefst 60 Petits Bassets gaven acte de présence.