Fokregelement en info

Op deze pagina vindt u het adres van ons Infopunt. Ook kunt u hier het fokregelement bekijken en/of downloaden.
Onze fokkers fokken volgens de richtlijnen van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. En ook houden zij zich aan het fokreglement van onze vereniging.

Dit fokreglement is een rasspecifieke aanscherping van de regels van de R.v.B

bekijk of download hier het fokreglement
Dit fokreglement is op een aantal punten gewijzigd. U vindt ze hier onder:

Wijzigingen Fokreglement Artikel 1A
Aan dit artikel wordt toegevoegd:
1.A.8:
Voor Fokkers die lid zijn van de Club du Griffon Vendéen des Pays Bas, maar in het buitenland wonen, is dit reglement van toepassing en ook de regels van de kennelclub in het land waarin zij woonachtig zijn.
Artikel 2.1: Laatste regel luidt: Het inteeltcoëfficiënt van een combinatie mag niet meer bedragen dan 6%.
Regel wordt: Het inteeltcoëfficiënt van een combinatie mag niet meer bedragen dan 6% berekend over 5 generaties
Artikel 2.4. Was: Aantal dekkingen: de reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum onbeperkte dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.
Wordt: Aantal dekkingen: de reu mag maximaal 3 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum onbeperkte dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. Buitenlandse dekkingen van een reu tellen niet meer voor het aantal dekkingen.
Artikel 7.1 Was: Kwalificatie: beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aaneen doorde Raad van Beheer en/of de FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG hebben behaald Of in het bezit te zijn van een certificaat van een door de FCI erkende ras eigen werkproef.
Wordt: Kwalificatie: Teven moeten moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aaneen doorde Raad van Beheer en/of de FCI gereglementeerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG hebben behaald Of in het bezit te zijn van een certificaat van een door de FCI erkende ras eigen werkproef. Voor reuen geldt, dat als zijn op een Afstammelingen keuring zijn gepresenteerd en goed bevonden één keer gebruikt mogen worden voor een dekking. Voor elke volgende dekking is een kwalificatie als omschreven voor de teven ook voor reuen vereist.
Gezondheidsregels Artikel 4.2 Was:
4.2. Verplicht screeningsonderzoek:Fokkers en dekreu-eigenaren van Petits Bassets Griffons Vendéens zijn verplicht hun honden die voor de fokkerij ingezet worden te laten onderzoeken op erfelijke oogafwijkingen. Dit onderzoek dient te worden verricht door een ECVO -oogspecialist. Het onderzoeksresultaat heeft tot een leeftijd van 8 jaar een geldigheidsduur van 12 maanden. Onderzoek op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter. Voor buitenlandse reuen geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een geldig oogonderzoek, dat verricht is door een specialist die erkend is door de  rasvereniging van het land van herkomst. Grand Griffon Vendeen, Briquet Griffon Vendeen en Grand Basset Griffon Vendeen: niet van toepassing.
Wordt: Fokkers en dekreu-eigenaren van Petits Bassets Griffons Vendéens zijn verplicht hun honden die voor de fokkerij ingezet worden via de beschikbare DNA-test te laten onderzoek op de genetische aanwezigheid van het gen dat POAG door geeft. Combinaties die niet mogen worden gedaan zijn:  drager x drager; lijder x drager en lijder x lijder.  Honden van wie kan worden aangetoond dat ze uit POAG-vrije ouders zijn geboren zijn vrijgesteld van een DNA-test op POAG. Voorts is eenmalig onderzoek van de fokdieren op goniodysplasie bij Petits Bassets Griffons Vendéens verplicht voordat het dier voor een eerste dekking wordt ingezet.. Het ECVO-onderzoek dient jaarlijks te worden verricht. Dit onderzoek dient te worden verricht door een ECVO -oogspecialist. Het onderzoeksresultaat heeft tot een leeftijd van 8 jaar een geldigheidsduur van 12 maanden. Onderzoek op of na de leeftijd van 8 jaar heeft een definitief karakter. Voor buitenlandse reuen geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een geldig oogonderzoek, dat verricht is door een specialist die erkend is door de rasvereniging van het land van herkomst. Grand Griffon Vendeen, Briquet Griffon Vendeen en Grand Basset Griffon Vendeen: niet van toepassing. Toegevoegd wordt: Fokkers van Grand Basset Griffon Vendéen, Griffon Vendéen en Briquet Griffon Vendéen en hebben geen verplichting tot de hiervoor genoemde oogonderzoeken. Echter zij dienen hun fokdieren te laten controleren op HD volgens de regels die de Raad van Beheer daar voor stelt, dan wel indien het buitenlandse fokdieren betreft dient het HD-onderzoek verricht te zijn in de voor dat land geldende regelgeving.
Voor links en doorverwijzingen op de websites van deze fokkers naar fokkers van de (Basset) Griffon Vendéen die niet op onze website vermeld staan, kan de vereniging deze garantie niet geven.

Het in huis nemen van een huisdier is een hele verantwoordelijkheid. Zeker als het gaat om een eigenwijs dier als een van onze rassen. Wij kunnen ons voorstellen dat u, ook na het bekijken van de website nog vragen heeft. Schroom niet deze te stellen.

Heeft u vragen, wilt u algemene informatie,  neemt u dan contact op met;

Het Infopunt:
Lesley v Rooijen,
tel. van 19.00 – 2100 uur
+31 646 06 8127
e-mail: infopunt@griffon-vendeen.nl

Bezint eer u begint

Martin Cordes Fotografie IMG_0347Martin Cordes Fotografie IMG_3493